ژاپن توانست اولین فوم سقفی نسوز بازیافتی را تولید کند!

فوم سقفی نسوز سفت و سخت به طور گسترده ای به عنوان یک ماده ضروری برای و صرفه جویی در انرژی و بهبود زیست پذیری در ساختمان ها به دلیل تعداد بسیار عالی ویژگی هایی مانند پردازش پذیری، اثربخشی هزینه و خواص عایق.

از سوی دیگر، آتش فوم پلی یورتان با وجود اقدامات متقابل مختلف همچنان رخ می دهد. از جمله تاخیر در شعله استفاده می شود زیرا در نهایت مواد بر پایه آلی هستند. پلیمرهایی که ویژگی مشترک خاصیت احتراق را دارند.

از این رو، مؤسسه صنایع یورتان ژاپن فعالیت های بیشتری را در راستای یک انجام داده است سطح بالاتر ایمنی در برابر آتش کمیته ایمنی فنی JUII مقالاتی را در مورد پلی اورتان جمع آوری کرده است.

فوم

فوم آتش سوزی و احتراق از سم شناسی احتراق و متخصصان ایمنی آتش سوزی و اقداماتی ارائه شده است، در حالی که فعالیت های پیشگیری از آتش سوزی نیز ترویج شده است.

با همکاری صنایع مرتبط به عنوان بخشی از این فعالیت، دیدگاه این بود که آسان تر است توضیح یافته های جدیدتر ضروری بود و در اینجا مجموعه پرسش و پاسخ در مورد آتش سوزی و پیشگیری از حریق عمدتاً برای فوم پلی اورتان سفت و سخت تدوین شده است.
عایق فوم پلی یورتان سفت و سخت معمولاً در محل روی تخته گچ و یا با آن فوم می شود ورق فولادی به عنوان ماده سطحی در مواد کامپوزیتی.

این یک مشکل در هنگام آتش سوزی است مربوط به کف در معرض. این مجموعه پرسش و پاسخ بر قابلیت احتراق فوم پلی یورتان به عنوان مواد تمرکز دارد و با هدف برانگیختن توجه به مدیریت خطر شعله های آتش در تماس است.

فوم پلی یورتان مستقیماً در هنگام ساخت ساختمان های جدید یا تعمیر ساختمان های موجود وارد می شود یا کار تخریب شده و غیره و آتش سوزی رخ می دهد.

بسیار قدردانی خواهد شد که این سند برای افراد مختلف مفید و مفید باشد به فوم پلی اورتان برای تعمیق بیشتر درک آتش و آتش می پردازد یشگیری و کمک به توسعه صنعت.