مادری که توسط جعبه کمک های اولیه کامل دوفرزندش را از مرگ نجات داد!

همانطور که درک کمک های اولیه و اقدامات نجات جان پیشرفت کرده است، و ماهیت خطرات بهداشت عمومی تغییر کرده است، محتویات جعبه کمک های اولیه کامل برای منعکس کننده درک و شرایط حاکم تغییر کرده است. برای مثال، مشخصات قبلی فدرال ایالات متحده برای کیت های کمک های اولیه شامل کیت های مارگزیدگی برش مکش و ضد عفونی کننده مرکوروکروم بود.

البته امروزه بسیاری از اجزای تاریخی دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرند. چند نمونه قابل توجه در ادامه می آید. همانطور که در مقاله مارگزیدگی توضیح داده شد، کیت مارگزیدگی تاریخی دیگر توصیه نمی شود. مرکوروکروم در سال 1998 توسط سازمان غذا و داروی ایالات متحده از دسته ای که عموماً به عنوان ایمن شناخته می شود، به دلیل نگرانی در مورد محتوای جیوه آن حذف شد.

جعبه

یکی دیگر از موارد رایج در کیت های کمک های اولیه اوایل قرن بیستم، گاز پیکریک اسید برای درمان سوختگی، امروزه به دلیل تشکیل مواد ناپایدار و بالقوه انفجاری در هنگام تماس با فلز، به عنوان یک ماده خطرناک در نظر گرفته می شود. نمونه‌هایی از افزودنی‌های مدرن شامل محافظ‌های صورت CPR و موانع مایع بدن خاص موجود در کیت‌های مدرن برای کمک به CPR و کمک به جلوگیری از گسترش پاتوژن‌های منتقله از خون مانند HIV است.

حتی وقتی مراقب هستیم و همانطور که بچه ها بزرگتر و مستقل تر می شوند، به احتمال زیاد به دانش و مهارت های اولیه کمک های اولیه نیاز دارند. امروز، ما عضو تیم خلاق، مادر دو فرزند و پرستار، اشلی گرین هاگ را در اینجا داریم تا مقدماتی را در مورد آموزش کمک های اولیه به بچه ها به شما ارائه دهد.

کمی وقت بگذارید تا با اصول اولیه آشنا شوید و سپس این نکات کاربردی کمک های اولیه را با فرزندتان مرور کنید. به این ترتیب می توانید در ماجراجویی بعدی خود در فضای باز مطمئن تر و توانمندتر باشید!