صادرات مغز گردو ایرانی به ترکیه و عراق

صادرات مغز گردو ایرانی و نیز صادرات گردو به ترکیه و عراق و سایر کشورها، یکی از بخش های مهم صادراتی ایران را تشکیل می دهد. تولید گردو در ایران در مناطقی مانند تویسرکان انجام می شود و کیفیت بالای محصول تولیدی، زمینه صادرات آن را فراهم آورده است.

گردو به عنوان یکی از مغزهای پر مصرف، در مناطق مختلفی از جهان تولید می شود اما کیفیت ظاهر و طعم آن در همه جای جهان یکسان نیست. یکی از مهم ترین مزایای رقابتی گردوی ایران، طعم بسیار خوب آن است که توجه مصرف کنندگان در سایر کشورها از جمله ترکیه و عراق را به خود جلب نموده است. ایران مقام سوم تولید انواع گردو همچون گردو تویسرکان در جهان را داراست.

بزرگترین تولیدکنندگان گردو در جهان

  1. چین
  2. امریکا
  3. ایران
  4. ترکیه
  5. مکزیک
  6. هند
  7. شیلی
  8. سروستان
  9. اوکراین
  10. اسپانیا

صادرات مغز گردو

مغز گردو تازه و مزیت صادراتی آن

یکی از پارامترهای مهم در انتخاب گردو در عرصه ی بین المللی، مزه ی آن است. در واقع مشتریان صادراتی به کیفیت مغز گردو بسیار توجه دارند. مغز گردو تازه دارای طعم و مزه ی مطلوب و خاصی ست که با کهنه شدن، این ویژگی را از دست می دهد. لذا صادرات مغز گردو تازه با توفیق بیشتری همراه است.

صادرات مغز گردو

میزان صادرات مغز گردو ایرانی

ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گردو در جهان است. اما متاسفانه میزان صادرات مغز گردو و گردو از ایران، بسیار ناچیز است. در حالیکه میزان صادرات مغز گردو از امریکا بیش از ۷۰ هزار تن در سال است، در مدت مشابه کمتر از ۲۰۰ تن مغز گردو از ایران به سایر کشورها صادر شده است.

برای خرید مغز گردو و یا فروش آن می توانید از طریق راههای ارتباطی با ما در ارتباط باشید.