سفید کننده به دسته بزرگی از ترکیبات مورد استفاده قرار می گیرد

سفید کننده به دسته بزرگی از ترکیبات مورد استفاده برای سفید کردن یا روشن کردن رنگ مواد اشاره دارد. آنها اغلب برای تمیز کردن و ضد عفونی استفاده می شوند. وایتکس برای خشکاندن درخت  ها اکثر انواع ویروس ها، باکتری ها، کپک ها، کپک ها و جلبک ها را از بین می برند یا کنترل می کنند. موارد دیگر، کمتر مستند، شامل کشتن علف های هرز و حفظ گل های شاخه بریده است. به این ترتیب، سفید کننده ها در همه جا وجود دارند. سفید کننده بر پایه کلر است مانند هیپوکلریت کلسیم (پودر سفید کننده) و غیر کلر (بر پایه پراکسیداز). این فعالیت به بررسی علت، پاتوفیزیولوژی و ارائه سمیت سفیدکننده می پردازد و بر اهمیت یک تیم بین حرفه ای در مدیریت این بیماران تاکید می کند.

اهداف:

پاتوفیزیولوژی سمیت وایتکس اسید است یا باز را شرح دهید.
یافته های معاینه را که معمولاً در بیماران مبتلا به سمیت سفیدکننده مشاهده می شود، مرور کنید.
گزینه های درمانی برای سمیت سفید کننده را خلاصه کنید.
روش‌هایی را برای بهبود هماهنگی مراقبت در میان اعضای تیم بین‌حرفه‌ای به منظور افزایش ارائه مراقبت و بهبود نتایج برای بیماران مبتلا به سمیت سفیدکننده توضیح دهید.
مقدمه
وام خود اشتغالی بانک کشاورزی به دسته بزرگی از ترکیبات مورد استفاده برای سفید کردن یا روشن کردن رنگ مواد اشاره دارد. آنها اغلب برای تمیز کردن و ضد عفونی استفاده می شوند. سفید کننده ها اکثر انواع ویروس ها، باکتری ها، کپک ها، کپک ها و جلبک ها را از بین می برند یا کنترل می کنند. موارد دیگر، کمتر مستند،  واکس کاپشن چرم شامل کشتن علف های هرز و حفظ گل های شاخه بریده است. به این ترتیب، سفید کننده ها در همه جا وجود دارند.

 • منابع:
  1. Continuing Education Activity
 • تبلیغات: 
  1. دوخت کت شلوار دامادی با حوله
  2. تصویر اولین زن آشپز ایرانی که از گوگرد برای ترش کردن غذا استفاده کرد!
  3. راهنمای جامع انتخاب کفش مجلسی زنانه
  4. راز موفقیت در پول در آوردن را از افراد باتجربه بیاموزید