ساعت چرم زنانه که میتواند هوش شما را دو برابر کند!

از آنجایی که ساعت چرم زنانه هوشمند یک محصول فناورانه جدید است، مطالعات مختلفی به منظور بررسی نگرش مصرف‌کننده به ساعت‌های هوشمند از طریق لنزهای نظری مختلف مانند مدل پذیرش فناوری، مدل Task Technology Fit  و نظریه یکپارچه انجام شده است.

پذیرش و استفاده از فناوری، مدل تأیید انتظارات، یا نظریه اصلاح. بسیاری از مطالعات در ادبیات مبتنی بر TAM بوده و انگیزه‌های استفاده بالقوه کاربران را که به پذیرش اولیه ساعت هوشمند کمک می‌کند، مورد مطالعه قرار داده‌اند.

تفاوت در تعامل با ساعت‌های هوشمند به عنوان مثال، تعدادی از مطالعات استفاده مداوم از ساعت‌های هوشمند را از دیدگاه رفتاری در میان کاربران واقعی ساعت‌های هوشمند بررسی کردند .

همچنین مطالعاتی وجود دارد که پذیرش ساعت هوشمند را از منظر ویژگی‌های فنی مانند اندازه یا شکل صفحه نمایش مورد بررسی قرار داده است.

با این حال، هیچ یک از تئوری‌ها یا مدل‌ها نمی‌توانند تغییر را پیش‌بینی کنند. نیت افراد در زمینه ساعت هوشمند.

ساعت

علاوه بر این، تا جایی که نویسنده می‌داند، هیچ مطالعه‌ای بررسی نکرده است که چرا افراد استفاده از ساعت مچی سنتی را متوقف می‌کنند و شروع به استفاده از ساعت هوشمند می‌کنند.

این نشان می‌دهد که نیاز به بررسی عمیق‌تر در تصمیم‌گیری افراد در تغییر بین ساعت های مچی سنتی و ساعت های هوشمند.

بنابراین، برخلاف تحقیقات قبلی در مورد پذیرش و استفاده از ساعت‌های هوشمند، این مطالعه به بررسی عواملی می‌پردازد که بر قصد کاربران ساعت‌های مچی سنتی برای تغییر به ساعت‌های هوشمند تأثیر می‌گذارند.

به ویژه، این مطالعه به این موضوع علاقه مند است که چگونه ویژگی های ساعت های هوشمند و انواع مختلف هزینه های سوئیچینگ بر شکل گیری قصد تغییر کاربران ساعت های مچی سنتی به سمت ساعت های هوشمند تأثیر می گذارد.

با توجه به ویژگی های مختلف مانند صفحه نمایش لمسی و سنسور، ساعت هوشمند به طور منحصر به فردی از یک ساعت مچی سنتی متمایز شده است و می تواند به عنوان یک نوع نوآوری در نظر گرفته شود.

بنابراین، در مطالعه حاضر، راجر تئوری انتشار نوآوری ها برای بررسی قصد افراد نسبت به تغییر ساعت مچی سنتی به ساعت هوشمند استفاده شده است.

با تکیه بر DIT، این مطالعه فرض می‌کند که ویژگی‌های اصلی نوآوری‌ها ممکن است در شکل‌گیری قصد تغییر به ساعت‌های هوشمند تأثیرگذار باشند.