طراحی جدید و ایمن اسباب بازی طاها برای نوزادان!

ساخت اسباب بازی طاها تابع مقررات ایمنی شدیدی هستند که باید در هر بخش از فرآیند تولید رعایت شوند.

به عنوان مثال، بسته به کشوری که در آن تولید می‌کنید و در آن می‌فروشید، محدودیت قطعات کوچک در اسباب‌بازی‌های طراحی‌شده برای نوزادان می‌تواند اعمال شود.

فرآیندهای تولید غیرسمی نیز ممکن است ضروری باشد.

علاوه بر این، موادی که ممکن است بتوانید از آنها یک محصول خاص بسازید، مانند پلاستیک های خاص، ممکن است استراتژی هزینه یابی شما و میزان ماندگاری قابل اعتماد یک محصول را مشخص کند.

مهم است که به الزامات انطباق محصول خود توجه کنید، و در نتیجه، شرکت شما مشمول آن خواهد بود.

ثبت اختراع یا علامت تجاری یک جزء ضروری در حفاظت از مالکیت معنوی شما است.

اسباب بازی

اولین مرحله شامل جستجوی ثبت اختراع است.

این به معنای استخدام یک متخصص حقوقی است که بتواند به پایگاه داده ثبت اختراع خدمت کند تا مطمئن شود که حمایت قانونی دیگران را نقض نخواهید کرد.

علاوه بر این، انجمن اسباب‌بازی طیف وسیعی از منابع برای کمک به شما در شناسایی نحوه جلوگیری از نقض مالکیت معنوی در هنگام طراحی محصول دارد.

فرآیند طراحی نهایی می تواند پس از بررسی تمام نیازهای قبلی آغاز شود.

تعیین موادی که برای طراحی محصول خود استفاده خواهید کرد، ویژگی‌های ایمنی که پیاده‌سازی می‌کنید، اطمینان از رعایت مطابقت و برندسازی مناسب محصول، همه مراحل ضروری هستند که در اینجا باید در نظر گرفته شوند.

طرح‌های نهایی همچنین شامل تصمیم‌گیری‌های مربوط به نام محصول، رنگ‌هایی که ممکن است در آن بیاید و البته طراحی UX خواهد بود.

طراحی UX رشته‌ای است که به هر نوع محصولی در دسترس‌تر و آسان‌تر برای مخاطب هدف اختصاص داده شده است.

با اسباب‌بازی‌ها، این به معنای شناسایی هر روشی است که از طریق آن شخصی می‌تواند با محصول تعامل داشته باشد، مشخص کردن احتمال مواجهه با آن عملکرد و اینکه چگونه به محصول شما کمک می‌کند یا چگونه باید آن احتمال را کاهش داد.

طراحی UX فرآیند پیچیده ای است که برخی از شرکت ها آن را برون سپاری می کنند.

بسته به نیاز پروژه، اینها را می توان به روش های مختلف ساخت و معمولاً با دست نقاشی می شوند.